Mockshop 2018-02-23T00:04:49+00:00

Mockshop

Planera dina butiker digitalt med Mockshop

Mockshop sätter bokstavligen allt i perspektiv. Programmet ger oss möjlighet att bygga butiker eller shop-in-shops koncept samt forma och producera klara butiksplaner som är enkla att läsa och utföra. Med MockShop skapar du en virtuell butik med skalenliga butikslayouter, produkter, inredning, belysning, skyltfönster-layouter med produkter och rekvisita.

Beställ mer information

Exponerings principer

Produktexponeringens principer grundar sig på att skapa bästa förutsättningar för en enskild produkt eller produktgrupp i butik. Placering och exponering planeras omsorgsfullt efter produktens roll. Vi skapar exponeringssystem och förpackar dem i guidelines som är lätt att följa för butikspersonal.

Kampanjexponering

Exponering, placering och kampanjmaterial är avgörande för att en kampanj skall sälja bra. Den röda tråden skall följas upp från annons och upprepas i butik. Vi hjälper er med att förpacka och skapa kampanjexponeringsprinciper utifrån er kommersiella kalender och förpackar allt till en enkel och tydlig guideline.

Valentines Day

Butiksguidelines

Kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt med hjälp av guidelines. Få hjulen att snurra fortare med ökad försäljning genom att skapa tydliga och enkla guidelines med layout och innehåll som är lätta följa.

  • Butikskonceptsguidelines
  • Produktexponeringsguidelines
  • Säsongsguidelines
  • Kampanjguidelines
  • Skyltfönsterguidelines
Borsplanogram

Floorplanning

Genom en bra butikslayout och att skapar det ultimata kundvarvet kan man inkludera inredningsplanering, avdelningar och framförallt sortiment. Med hjälp av Visualisering med Mockshop kan du validera din produktexponering på samma gång som ditt kundvarv. Som resultat får du din butik planerad och visualiserad med alla underlag och kapacitetsanalyser med statistik och underlag för inredningsbeställningar.

Spaceplanning med vita plagg

Spaceplanning handlar om att optimera försäljningsyta med rätt kapaciteter. Genom att sätta kapaciteterna och fastställa exponeringsmetoder med kapacitets underlag. Genom att använda vita plagg fastställer kapaciteterna fritt från säsong och kan jobba med spacemanagement inför både inköpsprocessen och i säsong.

Spacemanagement med KPI:er och nyckeltal

Nu kan spacemanagement och produktexponering visualiseras och valideras på samma gång. I Mockshop blir dina nyckeltal visuellt presenterade och du kan analysera din kombination av produkter och inredningar för att skapa en bättre genomförsäljning.

När du kombinerar din omsättningshastighet med din produktmarginal får du ett bra mått på din produkteffektivitet och kan med placering och exponering hitta rätt produktroll i din exponering.

Space management handlar om att optimera nyckeltalen i din produktexponeringen.
Vad som tidigare bara varit möjligt för livsmedelsbutiker med hjälp av space management är nu lika möjligt för alla branscher inom mode och annan retail.

Visuell Planogram i 3D

Visuella Planogram för modebranschen i 3D ger en förbättrat butiksutförande och underlättar dramatiskt för butiken

Planogram förenklar och förbättrar arbetet för dina butiker. En enkel bild i 3D med artikelnummer och kapaciteter gör det enkelt att förstå hur en exponering skall byggas i butiken för att den skall fungerasäljmässigt.

Tänk ut centralt och implementera lokalt

Effektivare etablering

Butiksetableringar kan effektiviseras med visuella verktyg genom att hålla ihop butikskonceptet och den planerade produktexponeringen och samtidigt få ut alla exponerade produkter, använda inredningsdetaljer och nyckeltalen för butiken.
Genom att ha full koll på etableringsprocessen och förse öppningspersonal med guidelines och förteckningar för det som skall byggas och packas upp minimeras strul, felbyggnationer och säkerhetsmarginalen i inredning och produkter kan minimeras.

Resultat blir butiksöppningar som går på halva tiden och stor reduktion av övertid

Konceptutveckling

Butikskoncept ska spegla en vison, affärsidé och varumärkesplattform. Genomtänkt koncept med allt från produkt och butiksdesign till ljud, musik, ljus och doft. Alla element är kommunikation och design som ämnar att skapa rätt känsla.

Känsla är det ledord som styr och representeras av teknik och material på plats.

Storytelling

Butikskoncept ska spegla en vison, affärsidé och varumärkesplattform. Väl genomtänkt med allt från butiksdesign, produkter till merchandising principer i kombination med butiks ljud och doft. Alla element är kommunikation och design som syftar till att skapa rätt känsla.

Känslan är nyckelordet som guidar din Story i butiken och som representeras av färger,teknik och material i din butik.

Genom att visualisera din Storytelling får du en ny medvetenhet och kan kommunicera detta till någon som kommer i kontakt med ditt varumärke och butikskoncept. Denna samverkan är viktigt.

2018-02-22T09:36:14+00:00

O’Neill

Hela sin butiksplanering och butiksguidelines gör O'Neil visuellt och effektivt med Mockshop

2018-02-23T00:09:08+00:00

3D-Ready, Steady,Go

Med utgångspunkt i det visuella för att säkra det kommersiella är skyltfönstret butikens första sida

2018-02-23T00:31:34+00:00

3D-Virtual Ellos

Ellos butikskoncept från idé, konstruktion, materialval, färg, form och produktexponerings principer i en visuell process

2018-02-22T09:40:11+00:00

Pressbyrån

Visualisering av Pressbyråns nya Retail koncept med hjälp av Mockshop och 3ds Max och Vray.