Visual Merchandising 2017-11-05T20:56:41+00:00

Visual Merchandising

Inspirerande och säljande butiker skräddarsydda efter era behov

Butikslayout med ett tydligt kundvarv och inspirerande exponerings principer är de viktigaste delarna i Visual Merchandise processen. Exponering ska integreras med varumärket, förstärka hela butikens identitet och vara säljande varje dag på året. Vi inspirerar dig att se på butiken med nya ögon – och förändra den!

 • Skyltfönster
 • Kundvarv
 • Inredningsplacering
 • Kommunikationsytor
 • Exponerings metoder
 • Butikskommunikation

Vi är experter inom Visual Merchandising

Vi hanterar hela processen, från idéskapandet till utförande.

Vi skapar idéer & utför kampanjer i butiker.

Vi visualiserar ditt varumärke för synlighet och tydlighet i butik, exteriört och interiört.

Vi planerar er butikslayout och skapar det ultimata kundvarvet inkluderat inredningsplanering, avdelningar och sortiment.

Vi hjälper er med att skapa tydliga och enkla guidelines med layout och innehåll.

 • Butikskonceptsguidelines
 • Produktexponeringsguidelines
 • Säsongsguidelines
 • Kampanjguidelines
 • Skyltfönsterguidelines
 • Planogram

Vi  hjälper er  att skapa en tydlig hierarki i er skyltkommunikation .

 • Navigation
 • Priskommunikation
 • Inspiration
 • Material & Produktion

Utifrån er sortimentsmix skapar vi exponeringssystem.

Vi ytoptimerar er försäljningsyta med rätt kapaciteter. Genom att  fastställa exponerings principer  får vi fram rätt kapacitetsunderlag.

Med hjälp av planogram  skapar vi  kontinuitet i produktexponering som är enkelt att upprätthålla.

 • Ökad kundnöjdhet
 • Högre intäkter
 • Bättre vinstmarginaler
 • Lägre lagerkostnader
 • Ökad effektivitet